Terugvragen buitenlandse BTW 2017 vóór 1 oktober 2018

Een ondernemer die in een andere EU-lidstaat BTW heeft betaald, kan deze voor 1 oktober 2018 nog terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst. Na die tijd zal een verzoek door de EU-lidstaat misschien niet in behandeling geworden genomen.

Door met lezen

Betaling rente papieren schenking

Hebt u in het verleden een schenking op papier gedaan? Vergeet u dan niet uiterlijk 31 december 2017 de jaarlijkse rente van 6% over het saldo van de schuld uit te betalen aan de begiftigde? 
Indien u dat niet doet, zal de belastingdienst de schenking niet erkennen, met als gevolg dat de schenking te zijner tijd bij overlijden van de schenker niet als een schuld van diens nalatenschap kan worden aangemerkt.

Door met lezen

Afbouw ‘Wet-Hillen’

Een eigen woning wordt door de belastingdienst gezien als een bron van inkomen. Daarom betaalt u via de aangifte inkomstenbelasting een bijdrage voor het woongenot. Deze bijdrage is het ‘eigenwoningforfait’ en wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van het betreffende belastingjaar. Hiertegenover staat dat de rente van de hypothecaire geldlening in verband met de eigen woning aftrekbaar is.

Door met lezen

Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling.

Door met lezen

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel. Open hier onze bijlage

Door met lezen

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.