Privacy

Van Hoesel de Blaey vindt het erg belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn.

Hoe in Nederland moet worden omgegaan met persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). In ons Privacybeleid hebben wij vastgelegd welke uitgangspunten Van Hoesel de Blaey hanteert bij de bescherming van persoonsgegevens. Een exemplaar van die privacybeleid kunt u hier vinden. In onze Privacyverklaring wordt verder uitgelegd hoe Van Hoesel de Blaey dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. De privacyverklaring kunt u hier vinden.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wanneer Van Hoesel de Blaey bij de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van klanten, schrijft de AVG voor dat Van Hoesel de Blaey en de klant een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Een exemplaar van deze Verwerkersovereenkomst treft u hier aan.

Heeft u hierover vragen, dan beantwoorden wij die graag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Van Hoesel de Blaey.