Aanleveren rapportages DAC7 nu het hele kalenderjaar mogelijk

schedule 4 juli 2024
bookmark_border Ondernemersnieuws, Ondernemer, DGA, IB-ondernemer, ZZPSinds 1 januari 2023 zijn exploitanten van digitale platformen verplicht om gegevens
over verkopers door te geven aan de Belastingdienst (DAC7).

De Belastingdienst merkt dat bedrijven in de praktijk nog steeds bezig zijn met het
opstellen van (correctie)rapportages en het bepalen van het toepassingsbereik van
de DAC7-regels. Daarom is het technisch mogelijk DAC7 (correctie)rapportages nu het
hele kalenderjaar aan te leveren. De formele aanleverdeadline vanuit de wetgeving
is niet veranderd.
DAC7 is van toepassing als het platform koper en verkoper bij elkaar brengt bij verkoop
van goederen, het aanbieden van diensten en/of de verhuur van transportmiddelen of
onroerend goed. De rapportageverplichting betreft onder andere identificatie- en omzetgegevens
over de verkopers die actief zijn op deze digitale platformen.
Op belastingdienst.nl/dac7 staat meer informatie.


Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 26-06-2024.


https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-841213