Tegemoetkoming pensioenadvies start-ups en kleine bedrijven

schedule 10 juli 2024
bookmark_border Ondernemersnieuws, Ondernemer, DGA, IB-ondernemerHonderd MKB-ondernemers kunnen van MKB-Nederland en VNO-NCW een tegemoetkoming ter
waarde van €2.000 krijgen waarmee zij deskundig advies kunnen inkopen om tot een pensioenregeling
voor hun medewerkers te komen. De tegemoetkoming moet bijdragen aan vermindering van
het aantal werknemers dat geen pensioenregeling via de werkgever heeft, de zogeheten
witte vlek.

De sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben, in het kader van de Wet
Toekomst Pensioenen, eind 2022 de ambitie afgesproken om het aantal werknemers zonder
pensioenregeling in vijf jaar tijd (in 2028) met de helft (450.000) terug te dringen.
Daarmee liggen zij goed op koers zo blijkt uit recente cijfers van het CBS: de witte
vlek is tussen december 2019 en 2022 met bijna 20% (170.000 werknemers) gedaald.


MKB-Nederland en VNO-NCW zijn, ondersteund door het ministerie van SZW, gestart met
een bewustwordingscampagne gericht op MKB-werkgevers. Het zijn veelal start-ups en
kleine bedrijven zonder cao die nog geen pensioenregeling voor hun medewerkers hebben.


Geen wettelijke verplichting Er bestaat voor werkgevers geen wettelijke verplichting om een pensioenregeling aan
te bieden, maar in veel cao’s en verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen
is die verplichting wel opgenomen. Voor kleine bedrijven of starters is het niet altijd
makkelijk om direct een pensioenregeling af te sluiten, maar het is wel belangrijk
om dat te doen, aldus de ondernemersorganisaties. Een goede pensioenregeling is een
essentiële arbeidsvoorwaarde, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.


Tegemoetkoming Ondernemers die nog geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers, kunnen een
tegemoetkoming aanvragen bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Hiermee kunnen zij met een
Wft-gecertificeerd adviseur tot hun eerste eigen pensioenregeling komen. Die regeling
moet de ondernemer sluiten voor 28 november 2024.


De waarde van de tegemoetkoming is maximaal € 2.000. Blijkt tijdens het adviestraject
dat de werkgever zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds,
dan is het bedrag van de tegemoetkoming lager en maximaal € 250. Dit bedrag wordt
uitgekeerd als de werkgever zich aansluit bij dat bedrijfstakpensioenfonds. De (aanvullende)
voorwaarden staan op de website.


Meer informatie, zoals de voorwaarden en het aanvragen van de tegemoetkoming, is te
vinden op https://www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen/tegemoetkoming.


Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW 20-06-2024.


https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-842808