Vakantie is geen excuus voor overschrijding beroepstermijn

schedule 10 juli 2024
bookmark_border Fiscaal, Ondernemer, DGA, IB-ondernemer, ZZP, ParticulierValt een besluit van een bestuursorgaan op de mat terwijl de belanghebbende nog op
vakantie is? Dat is in beginsel nog geen excuus om het beroepschrift te laat in te
dienen.

In een zaak voor Rechtbank Midden-Nederland is een vrouw in beroep gegaan tegen een
besluit dat op 11 augustus 2023 bekend is gemaakt. De rechtbank ontvangt het beroepschrift
van de vrouw op 17 oktober 2023. De beroepstermijn is echter al op 23 september 2023
verstreken. De vrouw stelt dat zij twee weken op vakantie was toen het besluit bij
haar werd bezorgd. Bovendien heeft zij geen huishoudelijke hulp. De bezorging van
het besluit tijdens de vakantie vormt voor de rechtbank geen geldig excuus voor de
overschrijding van de beroepstermijn. Na haar vakantie had de vrouw immers nog ongeveer
vier weken de tijd gehad om haar beroepschrift in te dienen. Dat zij geen huishoudelijk
hulp heeft, vormt evenmin een excuus. De rechtbank verklaart daarom het beroep van
de vrouw niet-ontvankelijk.


Bron: Rb. Midden-Nederland 14-06-2024 (gepubl. 03-07-2024).


https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-842807